Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj

Kijev 20:50

Zakonska osnova između Ukrajine i Hrvatske

Ukrajinsko-hrvatsku bilateralnu suradnju karakterizira aktivnost i stalan razvoj.

Potvrduje pozitivnu dinamiku razvoja odnosa, između ostalog, prisutnost široke ugovorno-pravne osnove koja se stalno proširuje. To potvrđuje spremnost dviju zemalja razvijati suradnju na visokom nivou što odgovara osiguravanju nacionalnih interesa Ukrajine u regiji Jugoistočne Europe.

Količina vrijedećih dokumenta: 15

Ključni dokumenti: Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Ukrajine i Hrvatske, Sporazum između Vlade Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o trgovini i ekonomskoj suradnji, Memorandum o suradnji između Vrhovne Rade (Ukrajinski parlament) i Hrvatskog Sabora koji je za hrvatsku stranu bio prvi dokument o suradnji sa inozemnim zakonodavnim organom i koji je suradnju dviju zemalja podigao na novu razinu. Jedan od važnijih događaja za bilateralni dijalog bilo je potpisivanje Protokola o uzajamnom pristupu tržištu roba i usluga u kontekstu završetka pregovora o ulasku Ukrajine u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Kao rezultat napornog rada liberaliziran je vizni režim između Hrvatske i Ukrajine. 2006. stupio je na snagu međuvladin Sporazum o uvjetima uzajamnih putovanja državljana. Osim toga, samo je u posljednje vrijeme potpisan niz važnih bilateralnih sporazuma, između ostalog, Sporazum Kabineta ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Program suradnje u području obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program suradnje na području kulture u periodu od 2008. do 2010., Memorandum o uzajamnom razumijevanju među Ministarstvima vanjskih poslova Ukrajine i Republike Hrvatske o suradnji u sferi europske integracije.

Niz važnih dokumenata je još u fazi razrade:

  • Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o pomorskom prijevozu;
  • Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području željezničkog prometa;
  • Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o međunarodnom kombiniranom prijevozu;
  • Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnim putovanjima građana (obnovljena)
  • Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Hrvatske o gospodarskoj suradnji;
  • Sporazum o suradnji između Akademije umjetnosti Ukrajine i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
  • Ugovor o suradnji između Nacionalne Telekompanije i Radiokompanije Ukrajine i Hrvatske Radiotelevizije.

Otpravnik poslova

Kontakti

Adresa: Republika Hrvatska 10000 Zagreb, Voćarska cesta, 52  . Prikaz na karti
Telefon: 00 3851 461 62 96
Fax: 00 3851 463 37 26