Посольство України в Республіці Хорватія

Київ 21:51

Тарифи консульського збору

  ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Республіці Хорватія
 
       
№ з/п Назва консульських дій Тарифні ставки
у доларах США* у національній валюті (хорватських кунах)**
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) 90 569
2 Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40 253
3 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 190
4 Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну 30 190
5 Прийняття на консульський облік 20 126
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80 506
2 Оформлення поновлення у громадянстві України 150 948
3 Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 190
4 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 190
5 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 190
6 Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 190
7 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 190
8 Оформлення встановлення належності до громадянства України 80 506
9 Оформлення виходу з громадянства України 300 1896
10 Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30 190
11 Видача довідки про належність до громадянства України 20 126
12 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 126
13 Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200 1264
14 Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію 400 2528
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20 126
2 Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50 316
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30 190
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ) 50 316
2 Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100 632
V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100 632
2 Державна реєстрація розірвання шлюбу:    
2.1 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 948
2.2 на підставі рішення суду 160 1011
2.3 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30 190
3 Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 632
4 Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 200 1264
5 Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30 190
6 Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50 316
7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі) 50 316
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
1.1 посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США
1.2 посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США
1.3 посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 316
1.4 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам 30 60 190     379
1.5 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам 30 60 190     379
1.6 посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7 посвідчення інших довіреностей 30 190
1.8 посвідчення заповітів 30 190
2 Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна 100 632
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 30 190
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10 63
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача 20 126
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 253
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 40 10 253      63
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 126
10 Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці 20 126
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці 20 126
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20 126
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США
14 Прийняття на зберігання документа 15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США
16 Вчинення морських протестів 150 948
17 Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа 20 126
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30 190
VII. ІНШІ ДІЇ
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 948
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 316
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) 30 190
ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за оформлення віз  
Посольством України у Республіці Хорватія  
   
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в хорватських кунах  
 
ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 411  
  дворазової 65 411  
  багаторазової 65 411  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 411  
  дворазової 65 411  
  багаторазової 65 411  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 411  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються

за вчинення консульських дій

Відділенням Посольства України в Республіці Хорватія в Боснії і Герцеговині

в доларах США та конвертованих марках Боснії і Герцеговини

                                             

 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у національній валюті (конвертованих марках Боснії і Герцеговини) КМ

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

150

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

67

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

50

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

50

5

Прийняття на консульський облік

20

33

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

134

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

251

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

50

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

50

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

50

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

50

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

50

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

134

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

501

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

50

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

33

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

33

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

334

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

669

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

33

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

84

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

50

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

84

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

167

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

167

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

   

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

251

2.2

на підставі рішення суду

160

267

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

50

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

167

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

334

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

50

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

84

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

84

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (84 КМ) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (669 КМ)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (33 КМ)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

84

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, 
та здійснення кредитних операцій: 
дітям, другому з подружжя, батькам 


іншим особам
30 

 

60
50

 

100

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
дітям, другому з подружжя, батькам 

 


іншим особам
30 

 

60
50

 

100

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

50

1.8

посвідчення заповітів

30

50

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

167

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

(167 КМ)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

50

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

17

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

33

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

67

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 

10

67

17

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

33

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

33

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

33

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

33

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (42 КМ) і не більше 200 дол. США (334 КМ)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США (25 КМ) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (25 КМ) і не більше 200 дол. США (334 КМ)

16

Вчинення морських протестів

150

251

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

33

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

50

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

251

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

84

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

50

ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за оформлення віз  
Відділенням Посольства України у Республіці Хорватія в Боснії і Герцеговині  
   
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США у національній валюті (конвертованих марках Боснії і Герцеговини) КМ  
 
ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 109  
  дворазової 65 109  
  багаторазової 65 109  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 109  
  дворазової 65 109  
  багаторазової 65 109  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 109  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   

Тимчасовий повірений

Контакти

Адреса: вул.Вочарська, 52, 10000 Загреб, Республіці Хорватія  . Переглянути на мапі
Телефон: Загальний - 00 3851 461 62 96; телефон гарячої лінії. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. Тел. 00385916051010
Факс: 00 3851 463 37 26
Ел. пошта: emb_hr@mfa.gov.ua